Dla Pracodawcy

Rozwiązania takie jak OCI (whistleblowing) są z powodzeniem stosowane w firmach, które kładą szczególny nacisk na etykę działania, wiedząc że taka polityka wzmacnia ich reputację i zaufanie, co w konsekwencji prowadzi do lepszych wyników.

Według badań Watson Wyatt, firmy, które cieszą się zaufaniem (zarówno wewnętrznym jak i zewnętrznym) mają o 200% wyższe wyniki i o 300% wyższy zwrot
z inwestycji.

Firmy, które mają już od lat wdrożone rozwiązanie typu OCI, wymieniają następującymi główne korzyści z funkcjonowania takiego mechanizmu:

  • Minimalizacja ryzyka osłabienia reputacji lub strat finansowych dzięki wczesnemu wykryciu i zarządzeniu przypadkami nadużyć lub nieprawidłowości
  • Z czasem, zmniejszenie liczby nieprawidłowości i nadużyć dzięki jasnemu i bezpiecznemu systemowi ich zgłaszania – taki program działa odstraszająco, zapobiegawczo  i wspiera kulturę uczciwości
  • Wzmocnienie wizerunku firmy działającej etycznie wśród zarówno pracowników, udziałowców jak i szeroko rozumianych partnerów handlowych

 Prezentacja OCI

Zadzwoń i umów się na spotkanie: 22 415 80 11

Aby otrzymać indywidualną ofertę dla swojej Firmy napisz do nas na adres: oci@oci.net.pl lub zadzwoń pod numer 22 412 18 15 podając następujące dane:

  • Nazwa firmy, branża
  • Imię i nazwisko, stanowisko, kontakt telefoniczny i mailowy
  • Liczba osób, które mają być objęte opieką OCI (pracownicy, współpracownicy, dostawcy, itp.)
  • Liczba siedzib (np. oddziałów, biur, fabryk)

Inne usługi OCI   Firma WNCL