Korzyści


Główne korzyści, którymi dzielą się firmy korzystające z takiego zewnętrznego centrum to:

 • Minimalizacja ryzyka osłabienia reputacji lub strat finansowych dzięki wczesnemu wykryciu i zarządzeniu przypadkami nadużyć lub nieprawidłowości
 • Z czasem, zmniejszenie liczby nieprawidłowości i nadużyć dzięki jasnemu i bezpiecznemu systemowi ich zgłaszania – taki program działa odstraszająco i wspiera kulturę uczciwości
 • Wzmocnienie wizerunku firmy działającej etycznie wśród zarówno pracowników, udziałowców jak i szeroko rozumianych partnerów handlowych

Co zyskuje Pracownik?

 • Bezpieczną możliwość zgłoszenia Pracodawcy nawet najtrudniejszych tematów
 • Możliwość otrzymania rady i pomocy w sprawach dotyczących mobbingu, molestowania lub innych spraw związanych z relacjami pracowniczymi
 • Większe zaangażowanie i poczucie się ważnym partnerem w budowaniu etycznego środowiska pracy
 • Efektywniejsza realizacja celów biznesowych
 • Przekonanie, że pracuje u dobrego Pracodawcy, dla którego etyka działania jest bardzo ważnym elementem biznesu

Co zyskuje Pracodawca?

 • Zwiększenie szansy na wykrycie działań niepożądanych (oszustwa, korupcja, itp.) a także bardziej skutecznej zapobieganie takim zdarzeniom.
 • Narzędzie wspierające budowanie etycznego środowiska pracy a także wolnego od prześladowania i nękania, za które Pracodawca zgodnie z Art. 943 §1 K.P. ma bezpośrednią odpowiedzialność prawną
 • Zmniejszenie zagrożenia rozstrzygania sporów na drodze sądowej, a w przypadku ich pojawienia się zwiększenia szansy na ich pozytywne rozstrzygnięcie, dzięki dowodom na aktywne działanie pracodawcy w celu zapewnienia etycznego środowiska pracy