Partner prawny

RVB

Kancelaria Raczkowski Paruch jest uznawana za najlepszą kancelarię prawa pracy w Polsce. Od lat zajmuje pierwsze miejsce
w polskich i międzynarodowych rankingach prawniczych.

RTT    ce

Kancelaria skupia grono specjalistów z wieloletnim doświadczeniem. Raczkowski Paruch jest firmą prawniczą zorientowaną biznesowo i obsługującą tylko przedsiębiorców. Jej Klientami są międzynarodowe koncerny oraz znaczące polskie spółki. Kancelaria posiada biura w Warszawie, Katowicach i Poznaniu, skupia grono 26 prawników specjalizujących się wyłącznie w prawie pracy.

Kancelaria Raczkowski Paruch jest kancelarią o zasięgu globalnym dzięki współpracy z Ius Laboris – stowarzyszeniem zrzeszającym kancelarie prawnicze uznane za najlepsze w dziedzinie prawa pracy w swoich jurysdykcjach. Jest to największe
i najbardziej prestiżowe stowarzyszenie prawników specjalizujących się w dziedzinie prawa pracy.

W trosce o interesy swoich Klientów kancelaria podejmuje nie tylko bieżące działania doradcze, ale także działania informacyjne – udostępnia co miesiąc swoim Klientom newsletter PRO HR, który obejmuje wszystkie aktualne i istotne zmiany w prawie pracy, bądź jego wykładni. Ponadto kancelaria oferuje swoim Klientom udział w Śniadaniach czwartkowych – bezpłatnych spotkaniach poświęconych praktycznym problemom z zakresu pracy oraz udział w Konferencji 10 Orzeczeń.

Prawnicy kancelarii są cenionymi przez rynek oraz media ekspertami – piszą artykuły z zakresu prawa pracy oraz komentarze do wyroków (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Legalis), udzielają wywiadów w radiu i telewizji oraz biorą udział
w konferencjach branżowych.

W swojej ofercie kancelaria posiada również bogaty program szkoleń z zakresu prawa pracy dedykowanych grupom zawodowym, dla których prawo pracy jest niezbędnym narzędziem codziennej aktywności zawodowej.

Obszary działalności

 • Bieżąca obsługa przedsiębiorców w zakresie prawa pracy
 • Audyty prawno-pracownicze / due diligence
 • Spory z pracownikami – mobbing, dyskryminacja, nadgodziny
 • Mobbing i dyskryminacja / postępowania wyjaśniające
 • Zakaz konkurencji / tajemnica przedsiębiorstwa / nieuczciwa konkurencja
 • Zwolnienia pracowników – indywidualne i grupowe
 • Relacje ze związkami zawodowymi / spory zbiorowe / negocjacje
 • Restrukturyzacja przedsiębiorstw / przejścia zakładu pracy / łączenia spółek
 • Sprawy dotyczące Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Sprawy dotyczące ZUS
 • Spory sądowe
 • Zatrudnianie i zwalnianie kadry menadżerskiej
 • Praktyka imigracyjna / zatrudnianie cudzoziemców
 • Doradztwo prawnokarne dla pracodawców
 • Compliance
 • Ochrona danych osobowych pracowników
 • Pracownicza własność intelektualna