FAQ


+ Po co powstało Ogólnopolskie Centrum Interwencyjne?

Nasza firma powołała do życia Centrum z dwóch powodów:

 1. aby dać narzędzie pracodawcom w Polsce do budowania etycznego środowiska pracy
 2. aby dać pracownikom możliwość bezpiecznego zgłoszenia swojemu pracodawcy zaobserwowanych bądź doświadczanych nieprawidłowości, poprzez zewnętrzne Centrum

Jako doświadczeni dyrektorzy personalni wiemy, że bezpieczne i etyczne środowisko pracy bardzo wpływa na zaufanie w firmie, a to z kolei na zadowolenie i zaangażowanie pracowników. Wierzymy, że dzięki udostępnieniu tego rozwiązania również w Polsce, zmaleje liczba nieetycznych zachowań w miejscu pracy.

+ Jakie sprawy mogę zgłaszać?

Do OCI można zgłaszać wszelkie zaobserwowane lub doświadczane nieprawidłowości. Mogą one zarówno dotyczyć sfery finansowej (korupcja, nadużycia finansowe, rażąca niegospodarność, itp.), sfery proceduralnej i prawnej (łamanie wewnętrznych procedur firmowych, łamanie prawa, łamanie zasad) jak i sfery pracowniczej (mobbing, molestowanie, przemoc w miejscu pracy, postępowanie niezgodne z wartościami firmy, itp.). Zakres spraw, które należy zgłaszać, uzgodniony z Twoim pracodawcą, znajdziesz w komunikacji przygotowanej specjalnie dla Ciebie przez OCI i przekazanej Ci przez pracodawcę.
Do OCI należy zgłaszać sprawy, które są poważnymi nieprawidłowościami. Na przykład kiedy widzisz jak jedna z osób ciągle znęca się psychicznie nad inną osobą, zgłoś to! Ale jeśli ktoś raz na kogoś np. podniósł głos w dyskusji, to nie jest to wystarczające zdarzenie, aby zgłaszać je do OCI.

+ Jak mogę zgłosić sprawę do OCI?

Są trzy kanały, jakimi możesz zgłosić sprawę:

 1. strona internetowa www.oci.net.pl
 2. mail: zgloszenia@oci.net.pl
 3. Bezpłatny telefon (dostępny dla pracowników objętych opieką OCI) lub telefon: 22 415 80 11 (ze wszystkich telefonów, wg opłat operatorów)

W każdym przypadku otrzymasz swój unikalny numer sprawy, który będzie Ci służył do sprawdzenia odpowiedzi na Twoje zgłoszenie. Telefon jest obsługiwany przez naszych specjalistów od 9.00 – 17.00. Poza tymi godzinami możesz pozostawić swoje zgłoszenie na automacie. W przypadku nagrania zgłoszenia, prosimy o ponowny kontakt z OCI w godzinach pracy specjalistów, aby uzyskać nr sprawy.

+ Czy muszę podawać swoje dane, żeby zgłosić sprawę?

Nie. Możesz wybrać opcję pozostania anonimowym. Jedynie w przypadku spraw mobbingowych i Twojej decyzji o oficjalnym zgłoszeniu bycia mobbowanym przez konkretną osobę lub osoby, Twoje dane będą niezbędne pracodawcy do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

+ Jakie szczegóły powinny zostać zawarte w moim zgłoszeniu?

Swoje zgłoszenie najlepiej przygotuj wcześniej na piśmie. Kiedy spisujemy swoje myśli są one bardziej uporządkowane i klarowne. W zgłoszeniu powinno być zawarte jak najwięcej szczegółów:

 • Jakiego obszaru dotyczy nieprawidłowość (finanse, sprawy pracownicze, prawne, itp.)
 • Kogo sprawa dotyczy? Podaj nazwisko, stanowisko, dział, nazwa firmy, jaka jest relacja w strukturze (np. przełożony, współpracownik, podwładny).  Kto był świadkiem zdarzenia / zachowań, które opisujesz? Kto jeszcze wie o zaistniałej sytuacji? Kogo jeszcze to zdarzenie / zachowania dotyczyły lub dotyczą  (tylko Ciebie, czy również innych pracowników)
 • Co się stało? Jakiego zdarzenia / zachowania byłeś świadkiem? Co widziałeś, słyszałeś? Jakich sytuacji / zdarzeń / zachowań doświadczałeś?
 • Gdzie to się działo? Gdzie doszło do opisywanych przez Ciebie zdarzeń? Czy opisywane zdarzenie/ zachowanie miało miejsce tylko w miejscu pracy, czy też poza nim?
 • Kiedy to się działo? Kiedy po raz pierwszy Twoim zdaniem doszło do takiej sytuacji / zdarzenia / zachowania? Jak często zdarzają się sytuacje tego typu? Ile razy taka sytuacja / zdarzenie / zachowanie powtórzyło się? Jak długo trwa ta sytuacja?
 • W jaki sposób to się odbywa? Proszę podać konkretne przykłady zachowań / wypowiedzi  (cytaty)/ czynności w opisywanej sytuacji. Jakie istnieją dowody związane ze zgłaszaną sprawą (zdjęcia, dokumenty, skany, pliki audio, wideo) ?
 • Dlaczego to się dzieje? Dlaczego Twoim zdaniem doszło do takiego zdarzenia / sytuacji / zachowania? Czy próbowałeś wyjaśnić tę sytuację z daną osobą? Czy sprzeciwiałeś się takim zachowaniom? Jak na takie sprzeciwy reagowała ta osoba?
 • Jakie kroki już podjąłeś? W jaki sposób radziłeś sobie do tej pory z tym problemem? Jakie kroki zostały już podjęte przez Ciebie? Gdzie zostało to już przez Ciebie zgłoszone?

Swoje zgłoszenie sformułuj w najbardziej dogodnym dla siebie czasie, kiedy nic i nikt nie będzie Ci przeszkadzało. Jeśli będziesz korzystał z maila lub strony internetowej, to po prostu skopiuj przygotowaną przez Ciebie treść. Jeśli będziesz zgłaszał sprawę przez telefon, możesz ją po prostu odczytać (jeśli to będzie dla Ciebie bardziej komfortowe, możesz nawet poprosić bliską Ci osobę, żeby odczytała to w Twoim imieniu).

+ Jak mam uzyskać numer sprawy?

Jeśli zgłosisz sprawę przez stronę internetową www.oci.net.pl , po wysłaniu swojego zgłoszenia pojawi Ci się na ekranie informacja z numerem sprawy. Spisz ten numer i zachowaj, aby sprawdzić odpowiedź.

Jeśli zgłosisz sprawę przez mail zgloszenia@oci.net.pl , na mail z którego wysłałeś swoje zgłoszenia najpóźniej w ciągu 48h otrzymasz odpowiedź ze swoim unikalnym numerem sprawy.

Jeśli zgłosisz sprawę przez telefon naszemu specjaliście, od niego otrzymasz numer, który powinno się zapisać i zachować.

Jeśli nagrasz się na automat, zadzwoń raz jeszcze do OCI w godzinach naszej aktywnej obsługi, krótko powiedz jakiej firmy i czego sprawa dotyczy, a nasz specjalista poda Ci Twój unikalny numer sprawy, który należy zapisać i zachować. Nie musisz już podawać wszystkich szczegółów sprawy.

+ Jaką mam pewność, że pozostanę anonimowy?

Jeśli zgłosisz sprawę przez naszą stronę www i nie podasz swoich danych, my również ich nie mamy i nie śledzimy. Jeśli nawet podasz swoje dane, napiszesz w mailu lub powiesz przez telefon, że chcesz pozostać anonimowy, nie podamy Twoich danych pracodawcy. Mamy taką możliwość zagwarantowaną w umowie z Twoim pracodawcą.

+ W jakiej formie moje zgłoszenie jest przekazywane do Pracodawcy?

Pracodawca otrzymuje zgłoszenie na standardowym formularzu raportu. Są tam przekazywane te informacje, które otrzymaliśmy od Ciebie, z wyłączeniem danych, jeśli taka jest Twoja decyzja. W żadnym przypadku nie przekazujemy pracodawcy nagrań zgłoszeń pozostawionych na automacie zgłoszeniowym lub maili do nas skierowanych. Wszystkie zgłoszenia wysyłane są Pracodawcy na standardowych formularzach raportowych, nie dających żadnych możliwości identyfikacji.

+ Komu w firmie przekazywane są zgłaszane sprawy?

Z każdym pracodawcą uzgadniamy imienną listę osób, do których zgłaszane są sprawy. Przeważnie trafiają one do osób, które danym zakresem się zajmują, np. sprawy pracownicze do Dyrektora Personalnego, sprawy finansowe do Dyrektora Finansowego. Zawsze jest to jednak osoba z poziomu wyższej kadry zarządzającej. Jeśli sprawa dotyczy tego poziomu, sprawa raportowana jest bezpośrednio do Szefa Firmy (Prezesa lub Dyrektora Zarządzającego / Generalnego). Szczegółowe informacje dotyczące osób, do których w Twojej firmie kierowane są sprawy, znajdziesz w komunikacji przygotowanej specjalnie dla Ciebie przez OCI i przekazanej Ci przez pracodawcę.

+ Kiedy i jakiej odpowiedzi mogę oczekiwać?

Z każdym z Pracodawców mamy uzgodniony maksymalny czas odpowiedzi na zgłoszenie. Waha się on między 10 a 21 dni, ze względu na wielkość firmy i złożoność jej funkcjonowania. W tym czasie Twój pracodawca ma obowiązek zbadać sprawę i poinformować nas o wyniku badania, podjętych decyzjach i działaniach, w następstwie Twojego zgłoszenia. Taką informację zwrotną będziesz mógł uzyskać od OCI, podając swój unikalny numer sprawy. Jednak czasem dla dobra sprawy i jej dalszego wyjaśniania, nie zawsze wszystkie szczegóły będziemy mogli Ci podać. Możesz też uzyskać informację, że spraw jest ciągle w trakcie wyjaśniania i potrzebne jest więcej czasu. W niektórych sytuacjach Pracodawca może chcieć zadać Ci, za naszym pośrednictwem, dodatkowe pytania. Dlatego będziemy Cię o to prosić. Szczegółowe informacje dotyczącą czasu Twojego Pracodawcy na odpowiedź oraz zakresu odpowiedzi, znajdziesz w komunikacji przygotowanej specjalnie dla Ciebie przez OCI i przekazanej Ci przez pracodawcę.

+ Czy jeśli zgłoszę sprawę, która mnie dotyczy, będę pod ochroną?

Jeśli Twoje zgłoszenie jest w dobrej wierze i ma na celu ochronę interesów pracodawcy i Twojej osobistej godności oraz nie dotyczy pomówienia bądź oszczerstwa umyślnie skierowanego pod adresem innej osoby, możesz liczyć na ochronę przed odwetem za takie zgłoszenie. Choć mamy to uzgodnione z pracodawcami, my jednak nie zapewniamy immunitetu.

+ Czy mogę zadzwonić, żeby się poradzić czy w ogóle daną sprawę zgłaszać?

Tak. Nasi specjaliści pełnią dyżur pod bezpłatnym telefonem 0800 373 336 (z telefonów stacjonarnych) lub 22 415 80 11 (ze wszystkich telefonów, wg opłat operatorów), w dni powszednie, w godzinach 9.00 – 17.00. Jednak przygotuj się do tej rozmowy, zgodnie z naszymi wskazówkami, aby jak najszybciej uzyskać informacje, czy jest to sprawa poważna i warta zgłoszenia.

+ Kto obsługuje zgłoszenia telefoniczne OCI?

Nasi specjaliści to osoby z wieloletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, które w swojej pracy miały wielokrotnie do czynienia z wrażliwymi sprawami tego typu. Dodatkowo cały zespół jest przeszkolony i przygotowany, wg najwyższych standardów i najlepszych światowych praktyk, w tym zakresie.

+ Czy dane dotyczące zgłaszanej sprawy są bezpieczne?

Transmisja danych pomiędzy komputerem, z którego robisz zgłoszenie a stroną www.oci.net.pl jest szyfrowana kluczem SSL (128 bitowym) używanym np. do szyfrowania połączeń z bankami internetowymi i jest potwierdzony certyfikatem. Serwer na którym jest strona www jest zabezpieczony zgodnie ze wszystkimi wymogami bezpieczeństwa, przez profesjonalną firmę, który w tym celu wykorzystuje klaster złożony z ponad 400 platform serwerowych HP, TYAN oraz Chenbro,  a wyposażenie jej sieci stanowią ponadto przełączniki, routery i firewalle firmy Cisco. Do danych w bazie mają dostęp tylko uprawnione osoby. Zgłaszający nie ma dostępu do swojego zgłoszenia, widzi tylko status sprawy, odpowiedź OCI i może je uzupełnić, ale tylko jeśli poda otrzymany w trakcie zgłaszania unikalny 8 znakowy kod referencyjny. Dodatkowo, aplikacja jest na bieżąco aktualizowana we wszelkie rozwiązania podnoszące bezpieczeństwo danych.

+ Czy sprawy mogę zgłaszać z prywatnego maila i komputera?

Tak. Sprawę możesz zgłosić nawet z kafejki internetowej, przez naszą stronę www.oci.net.pl lub na mail zgloszenia@oci.onet.pl

+ Czy jeśli podam swoje dane, mogę się spodziewać kłopotów z tego tytułu?

Nie. Jeśli Twoje zgłoszenie jest w dobrej wierze i ma na celu ochronę interesów pracodawcy i Twojej osobistej godności oraz nie dotyczy pomówienia bądź oszczerstwa umyślnie skierowanego pod adresem innej osoby, możesz liczyć na ochronę przed odwetem za takie zgłoszenie. Choć mamy to uzgodnione z pracodawcami, my jednak nie zapewniamy immunitetu.

+ Czy OCI zastępuje inne kanały zgłaszania spraw w mojej firmie?

Nie. U każdego Pracodawcy istnieje możliwość zgłoszenia sprawy do bezpośredniego przełożonego, przełożonego wyższego szczebla lub Działu Personalnego. OCI jest dodatkowym kanałem w przypadkach, w których chcesz zareagować na nieprawidłowość, jednak zachowując anonimowość i bezpieczeństwo zgłoszenia.

+ Czy nie będę posądzony o donosicielstwo?

Zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości takich jak korupcja, nadużycia, łamanie prawa, mobbing czy molestowanie, pomaga je eliminować. Każdy z nas chciałby, aby jego firma była dobrym i uczciwym Pracodawcą, a taki mechanizm pomaga również zapobiegać nieprawidłowościom. Pracodawca może tylko wtedy zareagować, jak wie, że zaistnieje jakaś nieprawidłowość. W wielu przypadkach, tylko na podstawie plotek, Pracodawca nie chce reagować, aby nie dać się w nie wciągnąć. Oficjalne, bezpieczne i, jeśli ktoś sobie życzy, anonimowe zgłoszenie, daje Pracodawcy możliwość działania, zbadania danej sprawy i podjęcia adekwatnych decyzji. To nie jest donosicielstwo, to jest odpowiedzialność, którą każdy z nas ma w zakresie budowania etycznego środowiska pracy.

+ Jak sprawdzić, czy doświadczam mobbingu?

Poniżej znajdują się przykłady zachowań i postaw, które uznane są za przejawy mobbingu. Przeczytaj je uważnie i zastanów się, czy zetknąłeś się z takim postępowaniem w miejscu pracy.

 • ograniczanie lub utrudnianie ofierze możliwości wypowiadania się, również poprzez przerywanie
 • reagowanie na wypowiedzi ofiary krzykiem i wyzwiskami
 • ciągłe krytykowanie wykonywanej pracy i/lub życia osobistego
 • nękanie przez telefon
 • stosowanie gróźb ustnych i pisemnych
 • prezentowanie ofierze poniżających i obraźliwych gestów
 • stosowanie aluzji i zawoalowanej krytyki, brak wypowiedzi wprost wobec ofiary
 • unikanie przez przełożonego kontaktu z ofiarą, rozmów z nią
 • fizyczne i społeczne izolowanie ofiary (np. umieszczenie jej w osobnym pokoju z zakazem komunikowania się z innymi osobami; zakazanie pracownikom kontaktowania się z izolowaną osobą)
 • ostentacyjne ignorowanie i lekceważenie (traktowanie ofiary „jak powietrze”)
 • obmawianie, rozsiewanie plotek, ośmieszanie, prześmiewanie życia prywatnego
 • sugerowanie zaburzeń psychicznych; kierowanie na badania psychiatryczne
 • parodiowanie sposobu chodzenia, mówienia, gestów ofiary
 • atakowanie poglądów politycznych lub przekonań religijnych, wyśmiewanie i atakowanie ofiary z uwagi na jej narodowość, wyśmiewanie niepełnosprawności lub kalectwa
 • obrażanie słowne w postaci wulgarnych przezwisk lub innych upokarzających wyrażeń
 • insynuacje o charakterze seksualnym, składanie propozycji seksualnych, zaloty, działania o podłożu seksualnym, wykorzystywanie seksualne
 • wymuszanie wykonywania zadań naruszających godność osobistą
 • kwestionowanie podejmowanych przez ofiarę decyzji
 • nie przydzielanie ofierze żadnych zadań do realizacji
 • wydawanie absurdalnych i sprzecznych poleceń
 • zlecanie prac szkodliwych dla zdrowia, niedostosowanych do możliwości ofiary i bez zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń
 • groźby użycia siły fizycznej wobec ofiary, znęcanie się fizyczne, stosowanie przemocy fizycznej o nieznacznym nasileniu
 • przyczynianie się do powstawania strat materialnych powodowanych przez ofiarę
 • wyrządzanie szkód psychicznych w miejscu pracy lub miejscu zamieszkania ofiary

Jeżeli spotkałeś się z którymś z wyżej wymienionych zachowań – przygotuj swoje zgłoszenie, ponieważ jest to sprawa poważna i wymagająca interwencji. Jeśli byłeś świadkiem takich sytuacji, również możesz to zgłosić (podając nam informacje na temat osoby, której sprawa dotyczy).

Przygotowując zgłoszenie dotyczące mobbingu pamiętaj, aby zawrzeć w nim jak najwięcej szczegółów (zobacz: + Jakie szczegóły powinny zostać zawarte w moim zgłoszeniu?). Dodatkowo warto odpowiedź na poniższe pytania:

 • Kiedy po raz pierwszy doszło do takiej sytuacji
 • Jakiego rodzaju działania ze strony tej osoby wywołują u Ciebie dyskomfort
 • Czy mógłbyś podać przykład wypowiedzi/ zachowania
 • Jak często zdarzają się sytuacje tego typu
 • Czy takie sytuacje się powtarzają
 • Czy takie zachowanie dotyczy tylko Ciebie
 • Czy próbowałeś wyjaśnić tą sytuację z daną osobą
 • Czy w sposób jednoznaczny sprzeciwiłeś się takim zachowaniom (jeśli tak, w jaki sposób na takie sprzeciwy reagowała dana osoba)